Contact Us

Breezeair Technology
Pune office : G No 1497, Om Sai Bldg.,Chikhali,Pune 411 062, Maharashtra, India.

Factory Address : Gat No 171, Ganesh Nagar, Near Huma Bakery, Talwade, Pune 411 062 ,
Maharashtra, India.

Contact Person : Mr.Sachin Washimkar

Mobile : +91 9822009815

Email :


Mumbai office : D-15,Om Shri Alkapuri, Jayraj Nagar, Borivali (W) Mumbai 400091

Contact Person : Mr.Ajay Barahate

Mobile : +91 9869669999